جشنواره فانوس مبارک!

- Feb 19, 2019-
元宵


در شب شبانه، خیابان ها و کوچه ها با فانوس تزئین شده، مردم از فانوس ها لذت می برند، معماهای حدس می زنند و جشنواره فانوس را می خورند، که جشن ها را از شب های سال نو به نقطه اوج دیگری می رسانند و به آداب و رسوم نسل ها تبدیل می شوند.

جشنواره شادی است؛ Tangyuan دور اول است؛

مهم است دوستی شیرین گم شده است

لغزش روز است؛

لغزش موفق است؛

لغزش روز است؛

لغزش روز است؛

لغزش روز است؛

لغزش روز است؛

لغزش روز است؛

لغزش روز است؛

لغزش isBlessing قوی است.

شنژن Kingshine الکترونیک شرکت با مسئولیت محدود همه کارکنان به شما تبریک می گویم