جهان بزرگ LED صفحه نمایش

- May 16, 2018-

در حال حاضر بزرگترین صفحه نمایش LED 2010 شانگهای نمایشگاه جهان افتتاح مراسم ورزشگاه 9500 متر مربع از بزرگ LED صفحه نمایش است.

در حال حاضر، بازار چراغ صفحه نمایش در پیگیری نازک تر و سبک در 2010 شانگهای جهان موضوع نمایشگاه غرفه نمایش صفحه نمایش LED مورد موفق منطقه نمایش 400 مربع، P18 جدول جای گذاری فرایند سیستم جعبه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم استفاده می کند؟ ساختار، بیشتر می تواند نقطه نصب باهوش است راه.