طرح روشنایی قدرت نورپردازی ساختمان شیشه ای شفاف، برای رسیدن به محیط زیست علمی، کارآمد و کم کربن

- Jan 31, 2019-به طور کلی، برنامه نویسی پروژه نورپردازی ساختمان، ساخت کل ساختمان را به سالن یک سالن کامل بدن تبدیل می کند که نه تنها شهر را زیبا می کند، بلکه تصویر ساختمان را بهبود می بخشد، عملکرد عکاسی و بیان تمدن را به دست می دهد، و حتی باعث می شود ساختمان عمومی ساختمان برجسته ای بشود.


نورپردازی ساختمان نه تنها برای دستیابی به صاحبان مورد نیاز نورپردازی بلکه همچنین برای اطمینان از ایمنی دیوارهای شیشه ای نمای شیشه ای. به این ترتیب، انتخاب چیزهایی در پروژه نورپردازی ساختمان به ویژه مهم است. برنامه نویس ها باید به طور جامع از انواع مختلف چیزهای روشنایی، به طوری که پر از ویژگی های نورپردازی ساختمان، نه فقدان بدن اصلی و عقل سه بعدی.


Transparent glass screen 4.jpg


صفحه نمایش شفاف شیشه ای LED نوعی محصول جدید نورپردازی ساختمان است. بر پایه اصرار بر ساختن نما در یک روش شتاب و ساده، این شکوه را به مفهوم برنامه ریزی ساختاری ادغام می کند. با استفاده از واژه های مدرن LED فتوالکتریک، آن را برای دیوار شیشه ای شیشه ای صحبت می کنند و یک اثر ترکیبی کامل سه بعدی با جزئیات نقاشی دقیق ایجاد می کند.


برنامه ریز ساخت و ساز می تواند نقاط اصلی روشنایی را با توجه به ویژگی های ساخت و ساز تعیین کند، لایه های نورانی مهم را ایجاد کند، محیطی راحت و جذاب نور را ایجاد کند، سطح روشنایی مورد نیاز عملکرد و فعالیت هر منطقه را برآورده سازد، احساس راحتی در ساختمان اداری را نشان می دهد.


روشنایی شفاف LED صفحه نمایش روشنایی قدرت روشنایی برنامه ریزی راحت زاویه دید برای نقاط کلیدی در بدن انسان جلوگیری از منطقه بسیار زیبا نور، راحت و جذاب در محیط ساختمان، رنگ صورتی رنگ روشن پس از اتمام نصب تاثیر نمی گذارد نور روز در محیط داخلی، و تماشای دید، توزیع نور علمی و معقول، روشنایی، چگالی قدرت، صرفه جویی در سبز و انرژی، محیط زیست و محیط زیست کم کربن علمی و کارآمد.