چگونگی دیدن اینکه آیا خریدار LED Full-color LED HD است

- May 16, 2018-

صفحه نمایش LED با توجه به پیشرفت تکنولوژی نصب و راه اندازی در سال های اخیر توجه زیادی را از زمان تولدش به دست آورده است. نمایش LED تولید و تعمیر و نگهداری نیز مورد نیاز دانش حرفه ای، می خواهید بدانید که شما خرید صفحه نمایش رنگی تمام رنگی HD است؟

برای رسیدن به صفحه نمایش با کیفیت بالا باید دارای چهار عامل باشد: اول، منبع نیاز به کامل HD؛ دوم نیازهای صفحه نمایش می تواند HD کامل پشتیبانی کند؛ سوم این است که فاصله نقطه ی LED را کاهش دهد؛ چهار صفحه نمایش LED و ترکیب پردازنده های ویدئویی است، بنابراین فقط به 4 امتیاز به دانستن نگاه کنید. کنتراست صفحه نمایشگر Full-color را بهبود می بخشد یکی از عوامل کلیدی است که اثر بصری را تحت تاثیر قرار می دهد، به طور کلی کنتراست بالاتر، تصویر واضح تر، رنگ واضح تر است. کنتراست بالا به شدت، عملکرد دقیق و عملکرد خاکستری تصویر کمک می کند.

در بعضی از کنتراست های سیاه و سفید، متن بزرگتر، صفحه نمایش ویدئویی، صفحه نمایش پر رنگ تمام رنگی در کنتراست سیاه و سفید، وضوح، صداقت و غیره دارای مزایایی هستند. کنتراست برای نمایش پویا نمایش تصویری به میزان بیشتر، به دلیل تصویر پویا تبدیل نور و سایه سریع تر، کنتراست بالاتر، به راحتی چشم چشم انسان برای شناسایی چنین فرآیند تبدیل. در حقیقت، بهبود کنتراست کامل رنگ، عمدتا به منظور بهبود روشنایی صفحه نمایش رنگی تمام رنگی و کاهش بازتابی سطح صفحه است، اما روشنایی بالاتر از آن نیست که بهتر و بیش از حد بالا باشد، بلکه سبب عقب ماندگی می شود زندگی صفحه نمایش LED نیز باعث آلودگی نور خواهد شد. آلودگی نور اکنون به موضوع داغ تبدیل شده است و روشنایی بالا تاثیری بر محیط زیست و جمعیت دارد. صفحه نمایش LED تمام رنگی LED پانل LED و رهبری نور را برای پردازش ویژه، می تواند بازتابنده صفحه نمایش را کاهش می دهد، همچنین می تواند کنتراست صفحه نمایش رنگی تمام رنگ را بهبود بخشد.